top of page

מיסבים

היכולות שלנו מאפשרות לנו לייצר רכיבי מיסבים דקים המשמשים מיסבי מחט וסוגי תנועה ליניארית של מכלולי מיסבים. 

IMG_3307.jpg

 בדרך כלל, מיסבים מיוצרים מפלדה מגולגלת קרה וניתן להקשיח אותם.

IMG_3309.jpg

מיסבים משמשים במגוון רחב של תעשיות כגון רכב, תעשייה, אוטומציה וציוד כוח.

IMG_3308.jpg
bottom of page