top of page

קריירה בתאגיד קארבי

תאגיד קארבי הוא מתקן ייצור מתקדם המציע לעובדים חבילת הטבות מרשימה הכוללת רפואה / שיניים / ראייה, 401k, חלוקת רווחים, חופשה בתשלום, ימי מחלה וחגים, ארוחות צהריים בתשלום ושעות נוספות עקביות.  

 

בואו להצטרף לצוות שלנו ולעבוד במתקן נקי, מודרני, מבוקר אקלים!

 

תאגיד קארבי הוא מעסיק אפליה מתקנת ושוויון הזדמנויות. כל המועמדים המתאימים יקבלו תמורה לעבודה ללא קשר לגזע, צבע, דת, מין, נטייה מינית, זהות מגדרית, גיל, מוצא לאומי או מעמד ותיק מוגן ולא יופלו לרעה על רקע מוגבלות.  

ראה את הפתיחות הנוכחיות שלנו או שלח לנו פנייה כללית!

bottom of page