top of page

בדיקות בדיקה קפיציות

רכיבי בדיקת בדיקת מגע הקפיץ שלנו משמשים במגוון יישומי בדיקה במעגל כגון לוחות מעגלים מודפסים למחשבים וטלפונים סלולריים. הם משמשים גם בבדיקה של מוליכים למחצה ומחברים.  המוצרים כוללים צינורות שקעים, צינורות בדיקה, חביות, כלי קיבול וגופים.  חומרים שונים בהם נעשה שימוש כוללים כסף ניקל, ברונזה זרחנית, מתכות מצופה, נירוסטה ובי-מתכת מצופה.

Carby- Probes Still Life4521.jpg
bottom of page