top of page

שירותים

תאגיד Carby מציע סיוע הנדסי ותכנון כאחד. שירותים אלה מביאים לעתים קרובות לרכיב חלק מתכת מצויר פונקציונלי יותר וזול יותר. אנו מציעים באופן שגרתי חלופות למכלולים מרובי חלקים יקרים יותר ועיצובי מכונות ברגים יקרים. שרטוטי הצעה באמצעות מערכת CAD של החברה מאפשרים ללקוחות לצפות בכל הפרמטרים של תהליך השרטוט העמוק של Carby ועיצוב החלק המוצע.

Toolroom 2.png

כל ההיבטים של תהליך הייצור מקושרים למערכת מחשוב מבוססת ייצור מקיפה. מערכת זו מספקת מידע מיידי לגבי מלאי, תאריכי משלוח, זמינות חומרים, מצב משלוח, מספר חלק, אימות רמת גרסאות ועוד. שימוש במערכת זו מסייע לחברה לעמוד בדרישות ה-JIT של הלקוח ולספק מענה בזמן לפניות הלקוחות.

Shop Floor .jpg
Toolroom 1.jpg
bottom of page