top of page

Кариери во The Carby Corporation

Корпорацијата Карби е најсовремена производствена установа која на вработените им нуди импресивен пакет поволности кој вклучува медицински/стоматолошки/визиски, 401 илјади, споделување на профитот, платен одмор, време за боледување и одмор, платени ручеци и постојана прекувремена работа.  

 

Дојдете придружете се на нашиот тим и работете во чист, модерен, климатски контролиран објект!

 

Карби корпорацијата е афирмативна акција и работодавач со еднакви можности. Сите квалификувани кандидати ќе добијат сметка за вработување без оглед на расата, бојата на кожата, религијата, полот, сексуалната ориентација, родовиот идентитет, возраста, националното потекло или статусот на заштитен ветеран и нема да бидат дискриминирани врз основа на попреченост.  

Погледнете ги нашите тековни отвори или испратете ни општа апликација!

bottom of page