top of page

Услуги

Корпорацијата Карби нуди и инженерска и дизајнерска помош. Овие услуги често резултираат со пофункционална и поевтина влечна метална компонента. Ние рутински нудиме алтернативи за поскапи склопови со повеќе делови и скапи дизајни на машини за завртки. Цртежите со предлози кои го користат CAD системот на компанијата им овозможуваат на клиентите да ги видат сите параметри на процесот на длабоко исцртување на Carby и дизајнот на предложениот дел.

Toolroom 2.png

Сите аспекти на производствениот процес се поврзани со сеопфатен компјутерски систем базиран на производство. Овој систем обезбедува инстант информации за залиха, датуми на испорака, достапност на материјалот, статус на испорака, број на дел, верификација на ниво на ревизија и многу повеќе. Употребата на овој систем и помага на компанијата да ги исполни барањата за JIT на клиентите и да обезбеди навремен одговор на барањата на клиентите.

Shop Floor .jpg
Toolroom 1.jpg
bottom of page