top of page

Производство

DSC_2223.JPG

Употребената опрема вклучува; Големи преси за префрлање, преси со тешки тонажи и мали преси за пренос кои можат да ги задоволат соодносот должина и влечење поголем од 30:1.

DSC_2230.JPG

За ефикасен работен тек, новиот објект на Carby е дизајниран да ги обработува влезните суровини до готови производи на најдиректен можен начин. Секоја фаза од производствениот процес е поддржана од наменски компјутерски систем базиран на производство.

Production 1.jpg
bottom of page