top of page

Обработка на готови делови

QC 2.jpg

Нашата обработка на готови делови вклучува чистење, финална проверка, баркодирање, пакување и испорака со следење информации поддржано од компјутер.

Cleaning.jpg

Враќање информации за производните статистики се обезбедуваат кога е потребно за ограничување на трошоците, брзи котации, дневна ефикасност на производството, употреба на суровини, завршена стока, отпад и испорака.

Value Added 3.jpg
DSC_2324.JPG
bottom of page